Tasarımcı Botin & Carkeek
Tam boyu 13.25 m
Su hattı boyu 11.40 m
Genişlik max. 3.95 m
Ağırlık 8900 kg
Salma
Salma ağırlığı 2850 kg
çektiği su 2.3 m
Motor
Temiz su 400 L
Yakıt 230 L
Kamara
Yelken Alanı 105 m2
Ana yelken
Cenova
Balon