Denizcilik Bilgisi  > Tramola Nedir ?

Tramola Nedir ?

Yelkenli tekneler rüzgara karşı ilerleyemezler. Yelkenler rüzgarı “pruva”dan -yani karşıdan- aldığında bayrak gibi dalgalanırlar ve kuvvet üretemezler.
Yelkenli, kuvvet üretebilmek için rüzgara yaklaşık 45 derecelik bir açı yapmalıdır. Varmak istediği nokta rüzgarın estiği yöndeyse; teknenin olabildiğince rüzgara doğru -yani rüzgar üstüne doğru- seyir yapması gerekecektir.

Tramola ise; varmak istediğiniz nokta rüzgarın estiği yöndeyse yapmanız gereken manevradır. Tramola atmak için orsa seyrinde olmamız gerekecektir. Rüzgara en dar açıyla seyir yaparken; teknenin rüzgarın estiği yöne –yani rüzgar üstüne- dönme hareketine tramola denir.

Tramola atmadan önce teknemiz en dar 45 derece ile seyir yapabildiği için yaptığı dönüş de toplam 90 derece olacaktır. Tekne 0 dereceye gelebilmek için 45 derecelik bir dönüş yapacak, rüzgarı kafadan aldıktan sonra rüzgar altına doğru dönüşü sürdürecek ve tekrar rüzgarı 45 dereceden aldığı orsa seyrine girecektir. Bu dönüş toplam 90 derecedir. Dümenci tramolasını; varmak istediği noktayı iskele veya sancak rüzgar altı hattında dik vaziyette yani 90 derecede gördüğünde atmalıdır. Bu şekilde tekne varmak istediği noktaya 90 derecelik zigzaglar çizerek varabilir.

Rüzgar üzerine yapılan her dönüş tramola değildir. Bir manevraya “tramola” diyebilmemiz için yelkenli teknenin rüzgarı farklı taraftan kullanmaya başlaması –yani kontra değiştirmesi-  gerekir. Rüzgarı sancak taraftan alarak orsa seyri yapan yelkenli bir tekne, tramola attığında rüzgarı iskele taraftan almaya başlayacaktır.